+38 044 224-81-33info@uanergy.com01135, Ukraine, Kiev, 97-Z Zhilyanskaya Str.

Rights and obligations of the supplier

І. ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ СПОЖИВАЧА ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА З СКАРГОЮ.

Виникнення спірних питань між Споживачем та Постачальником стосовно:

  • постачання природного газу,
  • оплати послуг постачальника,
  • відшкодування збитків
  • інші питання.

Вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

Споживачі чиї права і законні інтереси порушено, звертаються до Постачальника з письмовою скаргою.

ІІ. ВИМОГИ ДО СКАРГИ

У скарзі зазначаються:

а) повне найменування, поштові реквізити, номери телефонів та факсів Споживача, яким пред’являється скарга;

б) дата пред’явлення та номер скарги;

в) обставини, на підставі яких пред’явлена скарга;

г) докази, що підтверджують обставини викладені у скарзі;

д) обґрунтування вимог скарги із посиланняя на відповідні нормативні акти;

е) вимоги Споживача;

є) сума скарги та її розрахунок, якщо скарга підлягає грошовій оцінці;

і) перелік документів, що додаються до скарги, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.

Скарга підписується повноважною особою Споживача з документальним підтвердженням її повноважень, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

ІІІ. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ  

Скарга розглядається Постачальником протягом одного місяця з дня її одержання.

Якщо до скарги не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. До усунення недоліків скарги перебіг строку розгляду скарги  зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, скарга розглядається за наявними документами.

VI. ПОВІДОМЛЕННЯ CПОЖИВАЧА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ 

Про результати розгляду скарги Споживач повідомляється у письмовій формі. У відповіді на скаргу зазначаються:

– повне найменування та поштові реквізити Споживача;

–  дата та номер відповіді, скарги, на яку дається відповідь;

– коли скаргу визнано повністю або частково, – визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення скарги, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

– коли скаргу відхилено повністю або частково – мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення скарги;

– перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

Коли скарга відхилено повністю або частково, Споживачу повертаються оригінали документів, одержаних зі скаргою.

Відповідь на скаргу підписується повноважною особою Постачальника, та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку Споживачу.

У разі не згоди Споживача з результатами розгляду його скарги Постачальником, Споживач має право відповідно до ст. 58 Закону України “Про ринок природного газу” звернутися до Регулятора  зі скаргою на дії Постачальника.