+38 044 224-81-33info@uanergy.com01135 Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З

Інноваційні технології

 1. Установка гідровакуумного отсоса і грануляція розплавів для виробництва гранульованих матеріалів.

Сфера застосування технології:
Переробка лома (скрапа) кольорових і чорних металів (алюміній, магній, мідь, бронза, латунь, свинець, олово, чугун, сталь та ін.) В товарний продукт – гранульовані матеріали крупністю 0,05-, 5 мм. Сировиною для виробництва гранульованого магнію та алюмінію може бути місцевий металолом (зношені деталі автомобілів, пивні банки, домашній лом та ін.). Переробка рідкого шлаку кольорових та чорних металів у товарний продукт – гранульовані матеріали крупністю 0,05-2,5.

Гранульовані матеріали, отримані за запропонованою технологією, можуть бути використані:

 •  обробка поза печами рідкого чугуну і сталі (обезсіркування, розкислення, легування та ін.) в якості реагентів (магній, алюміній, мідь, свинець);
 • виробництво вибухових речовин, пороху та піротехніки (магній, алюміній);
 • виробництво виробів з піно-газобетону (алюмінію);
 • ремонту нафтових шахт (магній);
 • виробництво алюмінієвої пудри;
 • витягання міді з руди і лому шляхом цементації (чугун, сталь);
 • виробництво керамічних виробів (шлак);
 • виробництво будівельних матеріалів (шлак).

Запопонована технологія та обладнання є:

 • 100% екологічно чистими:
 • при відскоку (видаленні і грануляції) шлаку немає викидів у навколишнє середовище газів,
  пилу світлових спалахів;
 • обладнання працює безшумно;
 • в системі використовується замкнений водяний цикл – вода додається тільки для компенсації її зниження із відвантаженим мокрим гранулятом і від природного випаровування;
 • комплекс обладнання для прийому та вилучення з продуктів грануляції (водний басейн, гідроциклони, магнітний сепаратор, погрузочно-транспортне обладнання, і т. д.) може бути розташований за межами робочої зони або поза цехом.

Енергоефективні матеріальні та трудові ресурси, невеликі розміри і низька ціна нашого обладнання, а також особливості його конструкції полегшують установку обладнання в працюючих цехах серед вже наявного там обладнання.

Гідровакуумного технологія грануляції металу і шлаку випробувана і відпрацьована в Україні на доменному чавуні і шлаку (м. Запоріжжя), на феросплаві (м. Нікополь) і на шлаку установки електрошлакового переплаву сталі (м. Запоріжжя).

2. Технологія і обладнання десульфурації чавуну магніем.

Технологія раціонального використання технологічних і технічних рішень промислових комплексів позапічної десульфурації чавуну у великовантажних ковшах (140-350 тонн), яку можна віднести як до доменних (в тому числі міксерного типу), так і заливальних ковшів. Дана технологія спрямована на поліпшення якості чавуну і зниження витрат на процес десульфурації.

3. Інжекційний газовий пальник з використанням в якості палива природного і коксо-доменного газу.

Такий інжекційний пальник розроблений для спільного або роздільного спалювання природного і коксо-доменного газу в різних технологічних печах металургійних виробництв. Пальник відрізняється простотою конструкцією, полегшеним монтажем та обслуговуванням.

4. Пальник з примусовою подачею повітря без попереднього змішування з кільцевих колектором-стабілізатором. Пальник призначений для якісного спалювання природного газу в різних теплових агрегатах. Можлива легка заміна змішувально-стабілізаційного пристрою для зміни геометрії факела.

5. Технологія спалювання агломераційних газів.

Використання горючих компонентів аглогазів для спалювання (наприклад, в різних котлоагрегатах) дозволяє на 100% допалити монооксид вуглецю, знизити викиди оксидів азоту і знизити споживання природного газу.

6. Перехід існуючих парових та водогрійних колів і їх пальників на спалювання біогазу, або спільне спалювання біогазу і природного газу. Перехід котлоагрегатів на використання біогазу дозволяє повністю відмовитися від використання природного газу в якості основного палива, або, за рахунок спільного спалювання, знизити його споживання.

7. Енергозберігаюча технологія теплової обробки металевих і неметалевих матеріалів в агрегатах непрямого радіаційного нагріву.

Застосування пальників непрямого радіаційного нагріву дозволяє домогтися високих енергетичних (зниження питомої витрати палива на 10-40%, зростання ККД до 45-85%), якісних (скорочення втрат металу від окислення і зневуглецювання на 30-50%) і екологічних показників (зниження токсичних викидів не менше, ніж в два рази).

8. Газовий плоский радіаційний нагрівач для обігріву термічних печей із захисною атмосферой.

Плоский радіаційний нагрівач дозволяє забезпечити технологічні температури 300-1500 С при наступних показниках складу димових газів: СО ≤0,05%, NOx≤ 150 мг/м3. Даний нагрівач забезпечує збільшення продуктивності в 2,5-3,0 рази при скороченні часу виходу на технологічний режим в 2,5-3,0 рази і зниження витрати природного газу на рівні 35-40%.

9. Газоповітряні змішувальні теплогенератори.

Нагрівач застосовується для отримання газоповітряних потоків температурою від 40 С до 1500 С і тепловою потужністю до 20 МВт. Монтаж – установка всередині воздуховода. Екологічні показники: СО = 10 мг/м3, NOx 50 мг м3. КК  98-99%.

10. Газові плавильні печі із занурювальним горінням для одержання мінеральних сплавів.

Застосовуються для виробництва тепло- і звукоізоляційні мінераловатних матеріалів, знешкодження залишків термічної переробки твердих побутових відходів та переробка ТПВ в плавильної печі. Дані печі не вимагають великої кількості вогнетривких матеріалів і значних витрат на виготовлення і ремонт.

11. Камерні нагрівальні печі із комплексною рекуперацією тепла.

Застосовуються для швидкісного і рівномірного нагріву металевих заготовок до температур 1200-1250С перед штампуванням або куванням з мінімальним окислюванням поверхні металу. Для організації слабоокислювального нагріву застосовується спалювання палива з коефіцієнтом надлишку повітря менше 1,0 з подальшим допалюванням. Утилізація тепла забезпечується дворівневим рекуператором в димохідному каналі.

12. Дискофакельні пальники для промислових газових печ.

Дані пальники призначені для спалювання газоповітряної суміші на поверхні стін і водах камер нагріву печі для забезпечення рівномірного нагріву кладки печі з виключенням локальних перегрівів виробів. Пальники забезпечують нагрів до 1250-1340С зі зниженням ступеня вигоряння металу до 0,5-1,0% (в традиційних печах 2,0-2,5%). Конструкція пальника дозволяє відмовитися від використання високонапірних вентиляторів за рахунок особливості завихривача повітря із мінімальним аеродинамічним опором. Тиск повітря перед пальником не більше 1,2 кПа. Зниження витрати газу на рівні 30-35%.

13. Автоматично регульована теплова установка сушки.

Застосовуються для економії енергоресурсів шляхом забезпечення сушильних агрегатів – обертових печей, стрічкових, шахтних та інших сушильних установок системою обігріву з автоматичним регулюванням сушильного процесу. Теплова установка складається з газового пальника, камери згоряння і системи автоматичного регулювання та пошуку корекції заданих режимів сушіння сипучих матеріалів. Впровадження такої системи дозволяє знизити витрату газу до 20-35% і до 10-30% електроенергії.

14. Конвеєрна піч для відпалу порошків на основі заліза.

Застосовується для відновного відпалу порошків на основі заліза, термічної обробки порошків і малогабаритних виробів із сплавів на основі міді до температури 700-800 С в середовищі необхідної за технологією атмосфери.

15. Енергозберігаюча технологія виробництва вапняку і газові пальники для її реалізації.

Пропонована технологія виключає перепалив матеріалу за рахунок можливості підтримки температури, забезпечує рівномірність розподілу температури по висоті і поперечним перерізом печі, дозволяє швидке введення печі на заданий режим і дає підтверджену економію природного газу в межах 20-30%.

16. Пальник з регульованою довжиною факела для трубчастих обертових печей.

Конструкція пальника дозволяє регулювати довжину факела в межах 5-25 м. Стійкість горіння забезпечують чотири стабілізатора у вигляді слабо обтічних тіл в соплової частини пальника. Даний пальник дозволяє знизити коефіцієнт надлишку повітря до рівня 1,05-1,1, знизити температуру відхідних газів на 100-200 С, забезпечує викид NOx не більше 225 г/м3 (приведене до α = 1) при викиді СО до 0,05 %. Питома витрата палива знижується на 10-20% в залежності від якості сировини і режиму роботи печі.

17. Плоскополум’яні пальники для екологічно чистих промислових печей.

Дані пальники призначені для впровадження в екологічних чистих промислових печах теплової обробки металевих і неметалевих матеріалів. Пальники забезпечують зниження питомих витрат палива, приріст ККД, дозволяють знизити втрати металу від окислення і зневуглецювання, зменшує викиди на 30-50% і забезпечують рівномірність теплового потоку на поверхні нагрівання з відхиленням температури від заданої в межах ± 5 0С.

18. Газовий пальник-повітрянагрівач.

Пальник використовується для конвективного сушіння та швидкісного нагріву виробів і забезпечує нагрів в діапазоні температур 1000-7000С зі швидкістю газового потоку до 100 м/с. Пальник забезпечує інтенсивність і рівномірність нагрівання виробів і економічну експлуатацію.

19. Модернізація систем опалення металургійних печей.

Модернізація пропонується для кільцевих печей нормалізації заготовок, систем опалення та футерування секційних печей швидкісного нагріву заготовок, температурного нагріву сталерозливних ковшів з системою рекуперації тепла газів, що відходять. При модернізації кільцевої печі забезпечується зниження витрати палива не менше ніж на 10%, на ковшах – не менше 30%, а на секційної печі – не менше 15%.

20. Генератори ендогазу із утилізацією тепла печей термохімічної обробки.

Застосовується для виробництва технологічних атмосфер для печей хіміко-термічної обробки матеріалів. Технологія заснована на отриманні захисних атмосфер повітряної каталітичної конверсією природного газу і передбачає попереднє нагрівання реагентів процесу конверсії – стисненого повітря і природного газу продуктами згоряння печі хіміко-термічної обробки. При роботі печі від електронагрівачів нагрів реагентів здійснюється теплом електропечей. Технологія дозволяє знизити енерговитрати на 30% від загальних витрат в агрегаті і на 7-8% при електричному обігріві.